Wielką literą piszemy:
1. Imiona i nazwiska ludzi, np. Anna Kowalska, Czesław Miłosz, Achilles,Tomek Nowak.
2. Imiona własne zwierząt, np.Pusia, Burek, Azor, Kicia.
3. Imiona własne bogów oraz jednostkowych istot mitologicznych, np.Jowisz, Mars, Zeus, Światowid, Hades, Artemida, Pegaz, Cerber, Sfinks, Atena, Syzyf, Apollo, Prometeusz.
4. Przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi, np.Wielki, Łokietek, Krzywousty, Jula,  Bolesław Prus.
5. Nazwy mieszkańców krajów, części świata, np. Polka, Rosjanka, Niemiec, Afrykanin, Amerykanka, Australijczyk, Azjata, Europejczyk.
6. Nazwy mieszkańców terenów geograficznych, np. regionów, krain, prowincji: Bawarczyk, Ślązaczka, Kaszub, Katalonka, Pomorzanin.
7. Nazwy dynastii, np.Burbonowie, Piastowie, Jagiellonowie, Hohenzollernowie, Romanowowie.
8. Przymiotniki dzierżawcze (odpowiadające na pytanie czyj?) utworzone od imion własnych za pomocą przysrostków -ów, -owy, -in, -yn, -owski, np. "Psałterz Dawidów", wieczór Mickiewiczowski, styl Sienkiewiczowski, dramat Szekspirowski, Sabałowe gadki.
9. Nazwy świąt i dni świątecznych, np. Nowy Rok, Boże Narodzenie, Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, Wielkanoc, Wielki Tydzień, Boże Ciało, Zielone Świątki, 3 Maja, Święto Niepodległości.
10. Nazwy gwiazd, planet i konstelacji, np. Mars, Wenus, Jowisz, Merkury, Uran, Neptun, Pluton, Saturn, Gwiazda Polarna, Wielki Wóz, Wielka Niedźwiedzica, Droga Mleczna, Ziemia, Księżyc, Słońce,  Uwaga! Wielka litera w wyrazach Ziemia, Słońce, Księżyc występuje wtedy, gdy mówimy o nich jak o ciałach niebieskich.
11. Nazwy geograficzne i miejscowe, np.Warszawa, Kraków, Poznań, Tatry, Sudety, Alpy, Opole, Wiedeń, Budapeszt, Gubałówka, Kampinos, Bałtyk, Atlantyk, Ocean Indyjski, Morze Czarne, Zatoka Gdańska, Mierzeja Wiślana, Pustynia Libijska, Wyżyna Lubelska, Góry Stołowe, Góra Kościuszki, Nizina Mazowiecka, Puszcza Białowieska, Nowa Zelandia, Stary Sącz, Morskie Oko, Bory Tucholskie, Wielki Staw;
    WYJĄTKOWO w nazwach dwuczłonowych małą literą pisze się wyraz pospolity, taki jak: morze, jezioro, wyspa, kanał, półwysep, pustynia, góra - użyty w mianowniku w połączeniu z rzeczownikową nazwą również w mianowniku, np.morze Bałtyk, jezioro Wigry, wyspa Rodos, wyspa Wolin,półwysep Hel, góry Atlas, góry Sudety.
12. Nazwy ulic, placów, rynków, bulwarów, parków, budowli, zabytków, np. Królewska,  Marszałkowska, Rynek, Planty, Łazienki, Barbakan, Wawel, Wilanów, Żoliborz, Powązki, Spodek i wszystkie wyrazy w nazwach wielowyrazowych - jeśli wchodzą ściśle w skład nazwy własnej, np. Rynek Starego Miasta, Brama Floriańska, Wybrzeże Kościuszkowskie, Zamek Królewski, Ogród Saski,ale jeśli nie wchodzą w skład nazwy własnej, pisze się je małą literą (dotyczy to również skrótów), np.ulica 1 Maja, ulica Dwóch Mieczy, ulica Pana Tadeusza, ulica Księdza Jerzego Popiełuszki, ulica Królowej Jadwigi, plac Na Rozdrożu, park Ujazdowski, most Poniatowskiego, pomnik Bohaterów Warszawy, pałac Pod Blachą, pałac Krasińskich, cmentarz Rakowicki, kopiec Kościuszki.
 13. Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw), np. "Gazeta Wyborcza", "Życie", "Tygodnik Powszechny", "Polityka", "Wprost", "Newsweek", "Pani", "Twój Styl", "Poradnik Językowy", "Film", "Kobieta i Życie", "Wiedza i Życie", "Literatura na Świecie".
14. Pierwszy wyraz w tytułach utworów literackich i naukowych (np. książek, rozpraw, artykułów, wierszy), w tytułach ich rozdziałów, w tytułach dzieł sztuki, zabytków językowych, odezw, deklaracji, ustaw: "Noce i dnie", "Historia języka polskiego", "Powrót taty", "Stepy akermańskie", Sokrates tańczący, "Szatan z siódmej klasy", "Deklaracja praw dziecka".
    WYJĄTKI: Stary Testament, Nowy Testament, Pismo Święte, w których tradycyjnie wszystkie człony pisze się wielką literą.
15. Nazwy urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw, np. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Rady Ministrów, Izba Lordów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Sąd Rejonowy w Krakowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska, Akademia Nauk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Szpital Wojewódzki w Gdańsku.
16. Nazwy orderów i odznaczeń, np. Virtuti Militari, Order Orła Białego, Order Legii Honorowej, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Krzyż Zasługi, Wzorowy Uczeń.
17. Nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych, np. samochód marki Fiat, zegarek marki Casio, motocykl marki Jawa,
    ale użyte w znaczeniu pospolitym piszemy małą literą, np. naprawa fiatów, jaw.
18. Wszystkie litery skrótowców z wyjątkiem wewnętrznych spójników i przyimków, np. PKO, PCK, GOPR, SGH, PAN, MEN, LOT, UW, WSiP.
19. Jednowyrazowe nazwy nagród, np. Oscar, Nobel.
    UWAGA: Jeśli nazwa nagrody jest wielowyrazowa, w zasadzie wielką literą piszemy wszystkie wyrazy wchodzące w jej skład, np.
    Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, Nagroda Nobla, Nagroda Kioto.
    Wyrazy wchodzące w skład nazwy nagrody piszemy wielką literą, natomiast jeśli stojący przed nazwą wyraz nagroda jest wyrazem pospolitym, a jego nazwa występuje w mianowniku, wtedy piszemy go małą literą: nagroda Złote Lwy Gdańskie, nagroda Złota Palma.

Dyktando 1.
     Tegoroczne wakacje spędziłem nad (M/m)…..orzem (B/b)…...ałtyckim na (P/p)…..ółwyspie (H/h)…..elskim. Od wielu lat mieszka tam m....j w.....jek, J.....zek, który tak naprawdę jest  (Z/z)….akopianinem, ale (M/m)......orze darzy większym sentymentem niż (G/g).....óry. Jeśli chodzi o mnie, to mieszkam w wojew....dztwie (M/m)…..ałopolskim, w (K/k)….rakowie, więc (M/m)….orze  (B/b)….ałtyk uj....ałem dopiero po wielu godzinach jazdy zatłoczonymi,(P/p)…....olskimi  drogami. Atrakcją mego pobytu nad  (M/m)…..orzem   był rejs promem do (Sz/sz)….wecji przez (D/d)…....anię. Poznałem w.....wczas wielu obcokrajowców: (N/n)…..iemców, (H/h)…..olendrów, (N/n)…...orwegów i (R/r)…....osjan. Najbardziej podobał mi się język (H/h)…..olenderski. Jest mi zupełnie obcy, więc  ze wszystkimi (E/e)…...uropejczykami rozmawiałem po (A/a)…..ngielsku.  W (Sz/sz) …..wecji zwiedziłem (M/m)…..uzeum (W/w)…..ikingów, (O/o) …...perę  (N/n)......arodową, a także tamtejszą (Sz/sz)......kołę  (P/p) …..odstawową. Miałem też okazję gościć na (Sz/sz)….wedzkim (W/w) …...eselu. Okazało się bowiem, że znajoma w.......jka to  rodowita (Sz/sz)…..wedka. W (P/p).....olsce też było ciekawie. Nad (M/m).....orzem było wielu (W/w)…..arszawian, (T/t)…... arnowian i moich rodak.....w - (K/k)…..rakowian.  Ciekawie było odwiedzić  (H/h)…..el.

Dyktando 2.

       Tegoroczne wakacje miałam spędzić podróżując po (E,e) __uropie. Już dawno rodzice wykupili wycieczkę wiodącą przez wspaniałe (E,e) __uropejskie kraje: (C,c) __zechy, (N,n) __iemcy, (F,f) __rancję i (W,w) __łochy. Miałam pływać w (M,m) __orzu (A,a) __driatyckim i zwiedzać (F,f) __lorencję. Tymczasem tata nie mógł wziąć urlopu i razem z mamą pojechałam do cioci (A,a) __ni  mieszkającej w (W,w) __arszawie. Zwiedziłam tam (P,p) __ałac (K,k) __ultury i (N,n) __auki, (S,s) __tadion (N,n) __arodowy oraz (Ł,ł) __azienki. Miałam okazję zobaczyć także (P, p) __lac (T,t) __rzech (K,k) __rzyży, z którym wiąże się ciekawa legenda.

      W sierpniu pojechałam w (P,p) __olskie góry. Często jeżdżę w (T,t) __atry, ale dopiero w tym roku weszłam na (R, r) __ysy, najwyższy szczyt w (P,p) __olsce. Moim przewodnikiem po najpiękniejszych zakątkach (T,t) __atrzańskich był wujek Marek - rodowitym (Z,z) __akopianin.

     To były naprawdę udane wakacje! W przyszłym roku zamierzam pojechać nad (M,m) __orze (B,b) __ałtyckie oraz zwiedzić (P,p) __aryż, stolicę (F,r) __rancji. Spacer po (P,p) __aryskich uliczkach na pewno dostarczy wszystkim wielu wrażeń. Przy okazji będę mogła nauczyć się języka (F,f) __rancuskiego.

Liczba Gości

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.