Sprawozdanie to ustna lub pisemna relacja z wydarzenia, którego autor był świadkiem.
Możesz je napisać z wycieczki, meczu,  koncertu, uroczystości szkolnej, apelu.

Plan sprawozdania:
         Tytuł, np "Sprawozdanie z ..."

1. Wstęp – należy w nim podać miejsce, czas, uczestników wydarzenia.

2. Rozwinięcie- przedstawienie wydarzeń w kolejności chronologicznej. W tej części pracy należy używać  zwrotów: na początku, najpierw, pierwszym punktem programu było..., następnie, po chwili, potem, w dalszej kolejności, kolejnym punktem programu, później, na zakończenie.

3. Zakończenie – ocena wydarzenia ( ciekawe, interesujące, nudne).

Uwaga! Odmianą sprawozdania jest sprawozdanie - recenzja. Można je napisać  z książki, filmu, spektaklu. Jego celem jest przekazanie informacji o treści, np. filmu oraz ocena opisywanego wydarzenia. Kiedy recenzujemy film lub spektakl warto omówić grę aktorów, muzykę, kostiumy, scenografię i reżyserię.

ŻELAZNE ZASADY:

1. Należy opisywać wydarzenia po kolei, w porządku chronologicznym.
2. Sprawozdanie powinno być zwięzłe i rzeczowe.
3. Sprawozdanie piszemy w 1 osobie l. pojedynczej (wybrałem się, pojechałem) lub l. mnogiej (wybraliśmy się, pojechaliśmy).

Wkrótce zamieścimy przykładowe sprawozdania.


Liczba Gości

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.