Jak napisać list oficjalny?


List oficjalny ma charakter urzędowy, formalny. Taki list piszemy m.in. do instytucji, urzędu, prezydenta miasta, dyrektora szkoły.

Celem korespondencji oficjalnej może być: prośba, podziękowanie, zaproszenie, zawiadomienie, odmowa lub też rezygnacja.


List oficjalny powinien zawierać następujące elementy:

- dane nadawcy,

- miejscowość i datę,

- dane odbiorcy,

- nagłówek - zwrot do adresata,

- przedstawienie się i wyjaśnienie powodu pisania listu,

- argumenty,

- formułę kończącą - podkreślenie ważności sprawy,

- zwrot grzecznościowy,

- odręczny podpis.


Można to przedstawić za pomocą schematu:

list4

 

 Przykład listu oficjalnego:

list6

Słownictwo przydatne przy pisaniu listu oficjalnego:

Zwroty do adresata:


Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowna Pani Dyrektor!

Szanowny Panie Ministrze!

Przedstawienie się:

Nazywam się Katarzyna Kowalska. Jestem uczennicą klasy VIc Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie.

Jesteśmy przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.

Jesteśmy organizatorami konkursu wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego.

Wyjaśnienie powodu pisania listu:

Zwracam się z prośbą…

Uprzejmie prosimy… 

Pragnę podziękować…

Podkreślenie ważności sprawy:

Liczymy na Pana przychylność wobec naszej inicjatywy.

Jesteśmy przekonani, że nasz pomysł zyska Pana przychylność.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasz projekt zasługuje na Pana uwagę.

Pożegnalna formuła grzecznościowa:

Z poważaniem ...

Z wyrazami szacunku ...

 

schemat listu oficjalnego pochodzi ze strony: uczycielnica.blogspot.com

Liczba Gości

Odwiedza nas 159 gości oraz 0 użytkowników.