1. Rozprawka to tekst argumentacyjny, w którym  piszący przedstawia swoje stanowisko w jakiejś sprawie.
 Temat rozprawki przedstawia jakiś problem do rozważenia, wątpliwość, pytanie, np.
Czy warto uczyć się języków obcych?
Ściągać czy nie ściągać? - oto jest pytanie.
Internet – okno na świat czy zagrożenie?
Muzyka łagodzi obyczaje.
Czy warto gromadzić domową biblioteczkę?
 
2. Rozprawka składa się z 3 części:
I WSTĘPwprowadzenie do tematu, ogólne refleksje budowane, np. na podstawie słowa – klucza z tematu. ( 2-3 zdania). 
Musi zakończyć się postawieniem tezy – twierdzenia, które piszący zamierza udowodnić, np. Według mnie Internet jest dobrodziejstwem, ale i wielkim zagrożeniem.
We wstępie możemy też postawić hipotezę – opinię, która nie jest sprawdzona, np. W mojej rozprawce zastanowię się, czy Internet jest dobrodziejstwem, czy też wielkim zagrożeniem.
 
II ROZWINIĘCIEnajobszerniejsza część rozprawki. Tu formułujemy argumenty i uzasadniamy je, podajemy przykłady.
W pracy powinny znaleźć się przynajmniej 3 argumenty, które wraz z uzasadnieniem zapisujemy od akapitu.
Zaczynamy od argumentów najmocniejszych, a kończymy na słabszych.
Możemy posłużyć się cytatem, stosować metafory i inne środki stylistyczne.
 
II ZAKOŃCZENIEpodsumowanie, wyciągnięcie wniosków i potwierdzenie tezy (ewentualnie sformułowanie tezy bądź jej obalenie – w zależności od przyjętej koncepcji).
 
3. Schemat kompozycji rozprawki:Sokrates wyliczajcy argumenty -  fragment Szkoły Ateńskiej (Rafael)
        A. Rozprawka z tezą ( łatwiejsza)
I Wstęp:
a) wprowadzenie do tematu
b) teza
II Rozwinięcie:
Argument 1
Argument 2
Argument 3
………………
III Zakończenie – potwierdzenie tezy

         B. Rozprawka z hipotezą:
I Wstęp:
a) wprowadzenie do tematu
b) hipoteza
II Rozwinięcie:
Argument 1
Argument 2
Argument 3
………………
III Zakończenie – sformułowanie tezy
 
 4. Przykładowe sformułowania, których możecie użyć w rozprawce:
1. Wstęp
– wprowadzenie do tematu:
Od dawna nurtował mnie problem...
Postaram się przedstawić moje refleksje na temat...
Najpierw zastanowię się nad znaczeniem słowa...
Proponuję najpierw zastanowić się, czym jest...
Zacznę od...
Rozpocznę od...
Na wstępie...
Na początku...
- wprowadzenie tezy: jestem pewien, że...; sądzę, że...; uważam, że...; moim zdaniem...; jestem pewien, że...; jestem przekonany...; według mnie…rozprawka2
lub wprowadzenie hipotezy: wydaje mi się,że...; prawdopodobnie...; przypuszczam...; nie jestem pewien, czy…
2. Rozwinięcie:
- wprowadzanie argumentów: po pierwsze, po drugie; z kolei przejdę do; teraz zajmę się; następna sprawa to; przedstawię następny argument…, na poparcie mojej tezy chciałbym przywołać...; posłużę się przykładem; kontynuując wątek...; nie można pominąć...; przejdę teraz do następnej sprawy...; 
- wprowadzanie kontrargumentów: z drugiej strony; patrząc na to z innej strony; można jednak spojrzeć na to inaczej…
3. Zakończenie - podsumowanie rozważań:
– Sądzę, że przedstawione przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia…
– Przytoczone przeze mnie argumenty świadczą o tym, że ...
– Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że…
Wprowadzanie cytatów: moją opinię najlepiej potwierdzą słowa; najlepiej ilustrują to słowa; powołam się na stwierdzenie…
Podkreślanie subiektywizmu wypowiedzi: moim zdaniem; w mojej opinii; według mnie; sądzę; uważam; jestem przekonany; jestem zdania... Przykładowa rozprawka:

       PRZYKŁADOWA ROZPRAWKA
TEMAT: Internet – dobrodziejstwo, czy zagrożenie dla człowieka?

           We współczesnym świecie Internet towarzyszy człowiekowi na każdym kroku. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez niego życia. Moim zdaniem jest jednym z najważniejszych wynalazków ludzkości i prawdziwym dobrodziejstwem, jednak w przypadku nieumiejętnego korzystania, może się stać  zagrożeniem.

          Po pierwsze Internet to skarbnica informacji. Jego użytkownik w ciągu kilku minut może dotrzeć do źródeł z  całego świata. Mogą to być mapy, dokumenty, obrazy, których nie zobaczymy w  zwykłych bibliotekach. Ułatwia to bardzo przygotowanie prac domowych, prezentacji,  referatów oraz poszerzanie  wiedzy z różnych dziedzin.
         Po drugie jest niewyczerpanym źródłem rozrywki. Każdy internauta może tu znaleźć coś dla siebie - małe dzieci  korzystają ze stron poświęconych grom i bohaterom kreskówek, młodzież często wykorzystuje Internet  do słuchania muzyki, grania w gry sieciowe, czy do kontaktowania się z przyjaciółmi. Z kolei dorośli  robią w sieci zakupy lub tez oglądają filmy.
        Przejdę teraz do kolejnej sprawy. Otóż sieć jest wybawieniem dla osób samotnych lub  nieśmiałych, które dzięki łączu internetowemu nabierają pewności siebie i mają szansę na kontakt z ludźmi z całego świata oraz na znalezienie swojej bratniej duszy. 
         Tak więc bez wątpienia  Internet jest  dobrodziejstwem, ale musimy uważać także na niebezpieczeństwa, jakie  ze sobą niesie.

         Zacznę od tego , że osoby zbyt często przebywające w sieci mogą popaść w nałóg i stracić kontakt ze światem rzeczywistym. Nie mają wtedy czasu dla rodziny, zaniedbują swoje obowiązki w szkole czy w pracy.
        Kolejną wadą Internetu jest to, że staje się on coraz częściej  narzędziem do popełniania przestępstw. Jeśli  nie zabezpieczymy właściwie  komputera,  przestępcy mogą się włamać na nasze konta bankowe i pobrać z nich pieniądze, a także uzyskać dostęp do poufnych informacji, które znajdują się na komputerze. Internauci powinni się także liczyć z tym, że anonimowość, jaką zapewnia sieć, sprzyja zjawisku hejtowania, czyli zamieszczania obraźliwych komentarzy pod adresem innych osób. Takie zachowanie może znacząco włynąć na samoocenę osoby obrażanej. Należy wtedy pamiętać, że najlepszą metodą jest ignorowanie złośliwych przytyków i odcinanie się od toksycznych znajomości, a także zgłaszanie problemu administratorowi strony lub serwisu.
         Na zakończenie warto też wspomnieć, że nie wszystkie wiadomości czytane w Internecie są wiarygodne. Coraz częściej mamy do czynienia z nieprawdziwymi informacjami, tak zwanymi fake newsami, które mogą doprowadzić do dezinformacji. Pamiętajmy o tym, przygotowując wystąpienia przed szerszą publicznością.
        Tak więc Internet ma zarówno dobre, jak i złe strony. Sądzę, że przedstawione przeze mnie dowody wystarczą, aby przekonać was o słuszności mojego twierdzenia, że jest on wspaniałym wynalazkiem, który ułatwia nam życie, ale nieumiejętnie używany, może stać się niebezpieczny.
Uczniowie klasy 7a i 7b

Liczba Gości

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.